Tualeto valymo tabletės ASTONISH, Lemon 8 vnt.

Prekės kodas: AFFL2732

Turimas kiekis: Prekė sandėlyje

€470 su PVM
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite

100 % sunaikina kalkių, kalcio ir rūdžių dėmes. Nereikia šveisti, tiesiog įmeskite į unitazą ir palikite 20 min. Esant dideliems nešvarumams įmeskite 2 tabletes ir palikite nakčiai. Putojanti tabletė pradeda veikti iš karto. Tualetai lieka spindinčiai švarūs.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Specialus gydymas (žr. … šioje etiketėje). Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Sudedamosios dalys

< 5% anijoninių PAM, < 5% kvėpiklių.

Laikymo sąlygos

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

Parašyti atsiliepimą
Susijusios prekės
Rašyti
Skambinti