WD-40 baltas ličio tepalas 400ml

Prekės kodas: WDLT3907

Turimas kiekis: Prekė sandėlyje

€980 su PVM
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite
Gamintojas: WD-40 Company Ltd

DIDELIO EFEKTYVUMO BALTAS LIČIO TEPALAS - tai klampesnės konsistencijos tepalas, suteikiantis ilgalaikį tepimą.
SAVYBĖS:
• Nelaša ir nenuteka.
• Puikiai tinka metalui ir jo gaminiams.
• Sumažina trintį ir tuo pačiu užtikrina, kad jūsų įrankiai ir įranga funkcionuos puikiai.
• Produktą galima naudoti apkrovas patiriančiose metalinėse jungtyse.
• Atsparus temperatūrai nuo -18°C iki +145°C.
• Registruota NSF H2 formulė.
REKOMENDUOJAMOS NAUDOJIMO SRITYS: variklių ašys, guoliai, gervės, velkės, stūmokliai, konvejeriai, durų kreipiančiosios, kabeliai, rotoriai, vandens siurbliai, pavarų ir stabdžių mechanizmai, metalinės dalys, vyriai, sklendės.
NAUDOJIMAS:
• Balionėlį gerai suplakite.
• Purkškite tiesiai ant norimo sutepti ir apsaugoti paviršiaus.

PAVOJINGA. H315 Dirgina odą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti dūmų arba aerozolio. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje. P501 Turinį/talpyklą saugiai išmesti.
Nesant pakankamui vėdinimui galimas sprogių mišinių susidarymas. Angliavandeniliai, C7, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai, C11-C14, C7-C9, <2% aromatiniai junginiai, distiliatai (nafta) lengvieji, hidrinti.

Parašyti atsiliepimą
Susijusios prekės
Rašyti
Skambinti